Stor fy­rings­run­de i Carls­berg

BT - - NYHEDER -

Store æn­drin­ger er i gang i top­le­del­sen i Carls­berg. Ce­es ’ t Hart ryd­der ud i det øver­ste le­del­ses­lag, som re­du­ce­res fra ti til syv og lan­ce­rer sam­ti­dig en stor fy­rings­run­de. Al­le­re­de da­gen eft er hal­vårs­regn­ska­bet i ons­dags gik Hart i gang med en stor fy­rings­run­de i bryg­ge­ri­et, er­fa­rer Ber­ling­s­ke. Mens kon­cer­n­fi nans­di­rek­tør Jørn P. Jen­sen tors­dag tal­te med in­ve­sto­rer i Lon­don oven på det skuff en­de hal­vårs­regn­skab i Carls­berg, blev Hart hjem­me for at fy­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.