Kø eft er uheld før­te til nyt uheld

BT - - NYHEDER -

Et uheld på mo­tor­vej­en ved Ring­s­ted ud­lø­ste mandag eft er­mid­dag end­nu et uheld. Ved det før­ste uheld væl­te­de en last­bil ved Kvær­ke­by Ra­ste­plads i øst­gå­en­de ret­ning. Det ud­lø­ste en stør­re kø, og først på eft er­mid­da­gen kør­te en uop­mærk­som bi­list op bag i kø­en. Ved det an­det uheld blev to per­so­ner let­te­re kvæ­stet, blandt an­det en kvin­de, der blev fast­k­lemt i sin bil. Beg­ge til­ska­de­kom­ne er kørt til sy­ge­hu­set, men in­gen kom al­vor­ligt til ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.