El­ske­de

End 50 år, fod­bold­leg­en­den Ha­rald Ni­el­sen

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 25. AU­GUST 2015

Flan­ke­ret af den nær­me­ste fa­mi­lie og ven­ner sag­de Ru­di Ni­el­sen i går far­vel til sin mand gen­nem me­re end

50 år. Fo­to: Tho­mas

Lek­feldt

Over­ha­ling til DBU

Ha­rald Ni­el­sen nå­e­de al­drig en gl­or­vær­dig lands­holdskar­ri­e­re, for­di han som pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler blev næg­tet fle­re end de 14 land­skam­pe, han nå­e­de.

» Det ri­gi­de og for­ste­ne­de DBU, der hin­dre­de ham i at spil­le me­re end de fjor­ten land­skam­pe, tror jeg det blev til, og der­ved skil­te ham fra det pu­bli­kum, der be­un­dre­de og el­ske­de ham, « lød det i kir­ken.

Den­gang i 1960’ er­ne til­lod DBU ik­ke pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­le­re at spil­le på lands­hol­det, og det var dis­se ’ ri­gi­de’ reg­ler, Jo­han­nes H. Chri­sten­sen hen­ty­de­de til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.