Red­de An­ders

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 25. AU­GUST 2015 På det 4.800 km lange cy­kel­løb kryd­ser del­ta­ger­ne USA fra vest til øst. Hver del­ta­ger ledsa­ges af en føl­ge­vogn, der tæl­ler bå­de en me­ka­ni­ker, sy­geple­jer­ske og hjæl­pe­re til at sør­ge for mad og drik­ke. Del­ta­ger­ne sover kun få ti­mer un­der­vejs og kø­rer stort set døg­net rundt. Da An­ders Tes­gaard blev kørt ned, hav­de han for­ladt føl­ge­bi­len, der skul­le tan­ke ben­zin. Man­ge i Tes­gaards føl­ge har der­for lidt af skyld­fø­lel­se, for­tæl­ler Mi­cha­el Pe­der­sen. En skyld­fø­lel­se, som An­ders Tes­gaards far har for­søgt at fj er­ne ved at for­tæl­le, at uan­set hvad ’ kør­te An­ders si­ne eg­ne ve­je’. Til næ­ste år vil den 25- åri­ge fynbo Aske Sø­by for­sø­ge at vin­de det ek­stre­me cy­kel­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.