’ Kun Laud­rup kan ta­ge over for Ol­sen’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ENE­STE KAN­DI­DAT Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

Mi­cha­el Laud­rup er den ene­ste dan­ske kan­di­dat til at ef­ter­føl­ge Mor­ten Ol­sen som land­stræ­ner i 2016.

Det vur­de­rer Frank Ar­ne­sen, der gen­nem sin tid som sport­s­di­rek­tør har an­sat og af­ske­di­get træ­ne­re i fle­re af Eu­ro­pas top­klub­ber.

Så når DBU af­sø­ger mar­ke­det for kan­di­da­ter, bør man som det før­ste skridt hen­ven­de sig til Mi­cha­el Laud­rup og hø­re, om han skul­le væ­re in­ter­es­se­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.