Trist gen­syn for Kent Ni­el­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OB- træ­ner Kent Ni­el­sen fi k et trist gen­syn med det AaB- hold, som han i 2014 før­te til bå­de dansk mester­skab og po­kal­tri­umf. OB måt­te se sig be­sej­ret 1- 5, og det var et gan­ske pas­sen­de fa­cit.

Eft er 10 mi­nut­ters spil kom AaB for­an, da Tho­mas Ene­vold­sen he­a­de­de et ind­læg fra Ni­co­laj Thom­sen ind bag Mi­cha­el Tør­nes i OB- må­let eft er pas­sivt for­svars­spil af fyn­bo­er­nes Oli­ver Lund. Fem mi­nut­ter se­ne­re blev det 2- 0, da et hjør­ne­s­park fra Ene­vold­sen blev for­læn­get til Kas­per Ris­gård, der hel­fl ug­te­de bol­den i mål fra kort af­stand eft er ama­tør­ag­tig op­dæk­ning af OB.

2- 0 holdt til pau­sen, men 12 mi­nut­ter ind i an­den halv­leg blev det 3- 0. Den­ne gang var det Lukas Spal­vis, der om­sat­te et ind­læg fra Ris­gård eft er fortje­ne­ste, da li­tau­e­ren he­a­de­de bol­den i mål fra nært hold. OB fi k en liv­li­ne, da Emil Lar­sen fem mi­nut­ter se­ne­re tog chan­cen og fi k no­te­ret et smukt mål fra 30 me­ters af­stand. Men i ste­det sat­te AaB trumf på i de sid­ste mi­nut­ter, da først Ris­gård og til sidst Fre­de­rik Børsting send­te kug­len ind bag Tør­nes i OB- må­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.