’ Hjælp, jeg er ved at bli­ve bortført’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET ER IK­KE

så nemt at be­gå sig i Eng­land, når man ik­ke li­ge ta­ler en­gelsk. Det har den ny Newcast­le- spil­ler Chan­cel Mbem­ba fra DR Congo er­fa­ret. Chan­cel Mbem­ba skul­le de­bu­te­re for sin ny klub, og da han skul­le af­sted til kam­pen, tog han en taxa, der ven­te­de ude for­an ho­tel­let. Han tro­e­de, det var en taxa, klub­ben hav­de be­stilt til ham. Men taxa- chauf­før­en var i ste­det boo­k­et til at kø­re til et lo­kalt su­per­mar­ked. De to kun­ne ba­re ik­ke for­stå hin­an­den. Da taxa- chauf­før­en på sin vej til su­per­mar­ke­det kør­te for­bi Newcast­le Uni­teds sta­dion, St. Ja­mes’ Park, be­gynd­te Mbem­ba så småt at gå i pa­nik. Han fryg­te­de vir­ke­lig, at taxa­chauf­før­en vil­le bort­fø­re ham. I Mbem­bas hjem­land - det uro­p­la­ge­de DR Congo - er bort­fø­rel­ser ik­ke så usæd­van­li­ge. Mbem­ba kun­ne sta­dig ik­ke for­kla­re chauf­før­en, hvor han skul­le hen, og i ste­det rin­ge­de han til klub­bens tolk. » Chan­cel, jeg tror, du har ta­get den for­ker­te taxa, « fik tol­ken for­kla­ret ham, men det be­ro­li­ge­de ik­ke den 21- åri­ge for­svars­spil­ler, der og­så var ban­ge for at kom­me for sent til kam­pen - no­get, der vil­le ha­ve ko­stet en klæk­ke­lig bø­de. Da taxa­en nå­e­de frem til det su­per­mar­ked, som chauf­før­en tro­e­de var desti­na­tio­nen, fik han i ste­det Chan­cel Mbem­bas mo­bil­te­le­fon, så han selv kun­ne ta­le med tol­ken, der for­kla­re­de mist­for­stå­el­sen. Der­på kør­te taxa­en til St. Ja­mes’ Park skri­ver avi­sen Daily Mir­ror.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.