SAK­SES­PARK

Rig glem­mer. Men hvil­ket mål er bedst? BT har spurgt tre kom­men­ta­to­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mor­ten Nord­s­trand, AGF, 23. au­gust 2015 i Par­ken, til 2- 2 mod FC København:

AGF er bag­ud 1- 2 mod København og jag­ter ud­lig­nin­gen med fi­re mi­nut­ter igen. Kim Aa­be­chs frie rolle har sendt ham ud på høj­re­kan­ten, hvor han mod­ta­ger en løs bold. Med små, kæl­ne træk rul­ler han bol­den mod bag­linj­en, in­den han med tå­en sen­der den ind for­an mål, hvor Mor­ten Nord­s­trand duk­ker og uden kon­kur­ren­ce sen­der bol­den i net­tet med en klas­sisk ’ saks’. Step­han Andersen i FCK- må­let er uden chan­ce. End­nu et sak­ses­park. End­nu en gang mod FCK. End­nu en gang til 2- 2. Og end­nu en gang på da­gen, da Usain Bolt vin­der VM- guld i 100 me­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.