Hi­sto­risk tri­umf

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VER­DENS HUR­TIG­STE Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk Fo­to: Reu­ters

De kan lø­be stærkt i Ja­mai­ca. Søn­dag for­sva­re­de Usain Bolt VMtit­len på 100 me­ter for mænd, og i går var det så 28- åri­ge Shel­ly- Ann Fra­ser- Pry­ces tur, da ver­dens hur­tig­ste kvin­de skul­le fi ndes.

Den blot 152 cen­ti­me­ter hø­je ja­mai­ca­ner, der kal­des ’ Po­ck­et Ro­ck­et’ ( lom­mera­ket­ten på dansk) på grund af sin klej­ne sta­tur, til­ba­ge­lag­de at­le­tik­kens mest pre­sti­ge­fyld­te di­stan­ce i ti­den 10,76 se­kun­der ved VM i Bei­jing og vandt sin tred­je VMguld­me­dal­je – en be­drift in­gen an­dre kvin­de­li­ge 100 me­ter- lø­be­re har præ­ste­ret

Søl­vet gik til hol­land­ske Daf­ne Schip­pers, mens To­ri Bowie fra USA vandt bron­ze i ti­den 10,86 se­kun­der.

Shel­ly- Ann Fra­ser- Pry­ce ( th.) var su­veræn i fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.