2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Wol­ver­hamp­ton le­ve­re­de den dår­lig­ste ind­sats i lang tid i Cardiff , og det skul­le eft er si­gen­de få ma­na­ger Ken­ny Ja­ck­ett til at ro­te­re kraft igt før den­ne kamp, da det nu har me­get høj pri­o­ri­tet at få vendt sku­den i liga­en. Der­for gi­ver det ik­ke me­get me­ning, at de er så store fa­vo­rit­ter hér. Med fl ere af de store pro­fi ler på hol­det, kun­ne man kun li­ge sni­ge sig vi­de­re med 2- 1 mod Newport eft er en uin­spi­re­ret ind­sats, mens Bar­net i den se­ne­ste run­de im­po­ne­re­de ved at slå Millwall fra League One ud trods ude­ba­ne. Me­re jævn­byr­dig kamp end som så i ven­te.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.