1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør væ­re lagt op til man­ge mål i Is­ra­el i dag. Selv om Mac­ca­bi var ned­spil­let i Schweiz, kom de al­li­ge­vel der­fra med 2- 2, og der­for er pres­set på Ba­sel. Mac­ca­bi er dog elen­di­ge de­fen­sivt og har al­le­re­de luk­ket 15 mål ind i ni be­ty den­de kam­pe i den­ne sæ­son - hvil­ket in­klu­de­rer to kam­pe mod mal­te­si­ske Hi­ber­ni­ans - så det er svært at se dem ba­re kø­re den­ne kamp hjem på en so­lid de­fen­siv. Hel­ler ik­ke Ba­sel har im­po­ne­ret de­fen­sivt i den­ne sæ­son, men ser mod­sat skræm­men­de stær­ke ud off en­sivt, og der­for lig­ner det mindst tre mål.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.