2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­get fl ot pris på tre mål el­ler me­re i det­te op­gør. Det før­ste op­gør i Valencia var me­get chan­ce­rigt, og eft er 3- 1 i den kamp er der in­tet, der ty der på en ke­de­lig kamp i aft en. Mo­na­co spil­ler no­get me­re frisk til i den­ne sæ­son og har i Ant­ho­ny Mar­ti­al en me­get spæn­den­de an­gri­ber, som gjor­de ondt på Valencia i det før­ste op­gør. Mo­na­co ser end­da svæk­ke­de ud de­fen­sivt med Ay­men Ab­den­nour og Layvin Kurzawa små­ska­de­de, mens Valencia som be­kendt solg­te Ni­co­las Ota­men­di og der­for og­så er svæk­ke­de i for­sva­ret. Gå eft er man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.