Ar­ne­sen

BT - - NYHEDER - KURT LASSEN

At Frank Ar­ne­sen igen ud­tryk­ker støt­te til Mor­ten Ol­sen og hård kri­tik af DBUs be­hand­ling af land­stræ­ne­ren, er god stil. Ol­sens bed­ste re­ak­tion er sta­dig at kva­li­fi ce­re sit hold til EM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.