PRØV MENO­FL­ORA TIL HALV PRIS

BT - - NYHEDER -

• Til dig, som ger­ne vil slip­pe for ge­ner som he­de- og svedeture og

kom­me let­te­re gen­nem over­gangs­al­de­ren. • Meno­fl­ora kan prø­ves på le­ve­rings­ser­vi­ce til halv pris for før­ste pak­ke.

Kr. 99,- for 45 da­ges for­brug i for­hold til do­se­rings­vej­led­ning. • Meno­fl­ora kan kø­bes via hjem­mesi­den www. wel­l­vi­ta. dk el­ler på

tlf.: 82 30 30 40 – hver­da­ge kl. 8- 16.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.