Skal ba­ne­går­de i EU ha­ve sik­ker­heds­kon­trol som i luft hav­ne?

BT - - DEBAT -

IN­GEN TJEK­KER TA­SKER­NE

Tro­els Sø­ren­sen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.35

Ja, selv­føl­ge­lig skal vi det. Som det er nu, kan man jo ta­ge alt med i sin ta­ske i to­get, uden at no­gen op­da­ger det. Så ja, jeg stem­mer for det.

SÅ LAD OS GÅ HE­LE VEJ­EN

Chri­sti­an Møn­sted

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.38

Skal vi ik­ke ba­re gå he­le vej­en og la­ve over­våg­ning på al­le ga­der og stræ­der samt i hvert rum i al­le pri­va­te hjem i Eu­ro­pa? Så kan det her po­li­ti­sam­fund al­tid for­føl­ge os, hvis vi træ­der ved si­den af. Stop det!

LEV LI­VET UDEN FRYGT

Pe­ter Holm Lar­sen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.41

Slap nu li­ge af. Man er al­drig no­gen­sin­de i sik­ker­hed for idi­o­ter og fa­na­ti­ke­re. Lev li­vet og nyd det så læn­ge, det va­rer, frem for at bli­ve tre år æl­dre og leve li­vet i frygt.

DESVÆR­RE NØD­VEN­DIGT

Char­lot­te Sø­ren­sen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.50

Hvis de kan sky­de i et fl y, kan de jo og­så i et tog. Desvær­re sy­nes jeg, det er nød­ven­digt, men jeg vil­le øn­ske, det ik­ke var.

MAN ER AL­DRIG SIK­KER

Julie Adamcig

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 00.29

An­greb og mord kan ik­ke for­hin­dres, uan­set hvad man gør, og hvor me­get sik­ker­hed der kom­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.