’’

BT - - NYHEDER - Statsad­vo­kat Mor­ten Ni­els Jakob­sen

Statskas­sen og sam­fun­det er mu­lig­vis ble­vet frarø­vet me­get be­ty­de­li­ge vær­di­er

Men Skat me­ner nu, at det he­le var fup, og statskas­sen blot er ble­vet mal­ket for mil­li­ar­der. Svind­len har top­pet i år, hvor 3,2 mia. kr. er ud­be­talt til for­mode­de svind­le­re.

Svind­len skal ha­ve stå­et på si­den 2012, men er eska­le­ret frem til den­ne som­mer. Skat har re­fun­de­ret ud­byt­teskat i 2.120 sa­ger, som nu mistæn­kes for svin­del. Sa­gen bli­ver nu ef­ter­for­sket af Bag­mand­spo­li­ti­et.

» Statskas­sen og sam­fun­det er mu­lig­vis ble­vet frarø­vet me­get be­ty­de­li­ge vær­di­er - der­for er vi na­tur­lig­vis yderst in­ter­es­se­re­de i at få af­dæk­ket, om der er grund­lag for at gø­re et straf­fe­ret­ligt an­svar gæl­den­de, « si­ger statsad­vo­kat Mor­ten Ni­els Jakob­sen.

Skat kom på spo­ret af sa­gen tid­li­ge­re på året, da der kom et tip fra en uden­land­sk myn­dig­hed. Det før­te til en un­der­sø­gel­se, som af­slø­re­de den mu­li­ge mil­li­ard- svin­del. Al­le sa­ger om re­fu­sion af ud­byt­teskat er ind­til vi­de­re sat i be­ro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.