Drabs­dømt tog billeder af brand

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

Ci­ga­rets­kod med DNA, pla­stik­hand­sker, te­le­op­lys­nin­ger og billeder på mo­bil­te­le­fo­ner. Det me­ner ankla­ge­myn­dig­he­den kan væ­re med til at få en tid­li­ge­re dømt drabs­mand og hans 38-åri­ge kæ­re­ste dømt for 15 brandstift el­ser rundt om i København i fj or.

Et af de be­vi­ser, ankla­ge­myn­dig­he­den me­ner at ha­ve mod man­den, er billeder fra hans mo­bil­te­le­fon.

Bil­le­der­ne stam­mer nem­lig fra den af bran­de­ne, hvor der ske­te størst ska­de. Det ske­te den 15. au­gust sid­ste år ved Ama­ger­ba­nen, hvor der på en par­ke­rings­plads ud­brænd­te fi re bus­ser og en per­son­bil. De sam­le­de ska­der ale­ne for det­te for­hold er op­gjort til 8,5 mio. kr.

Bil­le­der­ne vi­ser bå­de bran­den, mens fl am­mer­ne end­nu står op ad bus­ser­ne, og se­ne­re og­så de helt ud­brænd­te kø­re­tø­jer.

Kom til­fæl­dig­vis for­bi

Selv for­kla­re­de den prø­ve­løslad­te drabs­mand, at han til­fæl­dig­vis var kom­met for­bi bran­den, da han var ude at gå en nat­te­tur med sin hund.

Det var sam­ti­dig og­så år­sa­gen til, at et ci­ga­rets­kod med hans dna blev fun­det i nær­he­den og for­kla­rin­gen på, hvor­for te­le­op­lys­nin­ger vi­ste, han var i om­rå­det.

Ankla­ge­myn­dig­he­den kræ­ver man­den idømt for­va­ring.

En tid­li­ge­re dømt drabs­mand og hans kæ­re­ste står til­talt for en ræk­ke bran­de i fjor. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.