ATP sæt­ter pen­ge af til lange liv

BT - - NYHEDER -

ATP har kla­ret sig godt i før­ste hal­vår med et in­ve­ste­rings­afk ast på 11,5 mia. kr.. Det har især væ­ret pen­sions­fon­dens in­ve­ste­rin­ger, der har væ­ret en god for­ret­ning og gi­vet et afk ast på 12 pct. I for­bin­del­se med hal­vårs­regn­ska­bet har ATP og­så op­da­te­ret sin le­ve­tidsprog­no­se. Dan­sker­ne le­ver læn­ge­re end for­ven­tet, og der er kon­sta­te­ret en stig­ning i le­ve­ti­den for ATPs med­lem­mer. De ek­stra må­ne­der ko­ster på bund­linj­en, og ATP har øget hen­sæt­tel­ser­ne til pen­sio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.