Kat­te dø­de af ulov­lig sneg­le­gift

BT - - NYHEDER -

På få da­ge er fi re kat­te fra det sam­me vil­lakvar­ter i Nør­re­sund­by dø­de. Alt ty­der på, at de har spist den sam­me slags ulov­li­ge sneg­le­gift , skri­ver Nord­jy­ske. dk. Dyr­læ­ge Hen­rik Bast­holm for­tæl­ler til Nord­jy­ske, at hvis en kat først ind­ta­ger den ulov­li­ge sneg­le­gift , er det me­get far­ligt. Først be­gyn­der den at få kram­per i an­sig­tet, der på kort tid ud­vik­ler sig til vold­som­me kram­per i he­le krop­pen. Kram­per, der på sigt og­så vil gi­ve fe­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.