Ap­ple-chef prø­ver at ta­le ak­tie­kur­sen op

BT - - NYHEDER -

Eft er et vold­somt smæk, hvor fi rma­et Ap­ples ak­tier dyk­ke­de med he­le 13 pro­cent, tog Ap­ples top­chef, Tim Cook, det usæd­van­li­ge skridt at ryk­ke off ent­ligt ud og un­der­stre­ge, at det fak­tisk er gå­et godt for sal­get på det enor­me ki­ne­si­ske mar­ked i juli og au­gust. Det er vig­tigt for Ap­ple at få ki­ne­ser­ne til at kø­be iPho­ne- te­le­fo­ner­ne, som nu ud­gør to tred­je­de­le af Ap­ples sam­le­de ind­tje­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.