Red­det af mistænkt fi rma

BT - - NYHEDER -

Det sel­skab, der står i cen­trum for be­skyld­nin­ger om svin­del for 100 mil­li­o­ner kro­ner, har væ­ret af­gø­ren­de for øko­no­mi­en i det kø­ben­havn­ske Jo­han Schlüter Ad­vo­kat­fi rma. Det skri­ver Jyl­lands- Po­sten. Ad­vo­kat­fi rma­et op­ret­te­de i 2009 et se­pa­rat fi rma for at va­re­ta­ge Co­py­dan- mid­ler, og det fi rma har be­talt store mil­li­onbe­løb til ad­vo­kat­fi rma­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.