HVAD ER ASPI­RIN?

BT - - NYHEDER -

Aspi­rin er et smer­testil­len­de læ­ge­mid­del til be­hand­ling af sva­ge smer­ter, fx ho­ved­pi­ne, tand­pi­ne, mu­skel- og leds­mer­ter el­ler men­stru­a­tions­smer­ter.

Det rum­mer stoff et ace­ty lsa­li­cyl­sy­re, som og­så fi ndes i ho­ved­pi­nepi­l­ler. En al­min­de­lig smer­testil­len­de tab­let in­de­hol­der 500 mg ace­ty lsa­li­cyl­sy­re.

Lav- do­sis aspi­rin sva­rer til om­kring 75 mg ace­ty lsa­li­cyl­sy­re. Lav­do­sis aspi­rin bru­ges og­så som blod­for­ty nden­de me­di­cin til pa­tien­ter med hjer­te­kar­syg­dom­me.

Aspi­rin kan væ­re for­bun­det med en lang ræk­ke al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger, så­som ma­ve­sår, in­dre blød­nin­ger og i me­get sjæld­ne til­fæl­de hjer­ne­blød­nin­ger.

NB. Du må ik­ke ta­ge det uden sam­råd med din læ­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.