3.000 flygt­nin­ge vil dag­ligt an­kom­me til Ma­ke

BT - - NYHEDER - Fan­nie Isa­bel Cou­derc Pram­m­ing Mat­hil­de Gra­ver­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

MA­KEDO­NI­EN

Tu­sind­vis af flygt­nin­ge for­sø­ger at rej­se til Eu­ro­pa via Ma­kedo­ni­en. En ny vur­de­ring fra FNs Flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­at ly­der på, at op imod 3.000 flygt­nin­ge dag­ligt vil kryd­se den ma­kedon­ske græn­se i de kom­men­de må­ne­der.

Den stør­ste del af flygt­nin­ge­strøm­men ud­gø­res af sy­re­re, som for­sø­ger at flyg­te fra de­res krigs­hær­ge­de land. Det op­ly­ser FN.

» Vi kan ik­ke se no­gen en­de på til­strøm­nin­gen af men- ne­sker i de kom­men­de må­ne­der, « si­ger Me­lis­sa Fle­m­ing, talskvin­de for FNs Flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­at. og Tyr­ki­et, for­tæl­ler talskvin­den.

Tors­dag er­klæ­re­de Ma­kedo­ni­en fle­re græn­se­re­gio­ner nær Græken­land i und­ta­gel­ses­til­stand og luk­ke­de pas­sa­gen, så flygt­nin­ge­ne ik­ke kun­ne kom­me vi­de­re, og fre­dag tog po­li­ti­et i Ma­kedo­ni­en pig­t­råd, tå­re­gas og chok­gra­na­ter i brug for at be­græn­se flygt­nin­ge­strøm­men.

Genåb­ne­de græn­sen

Nat­ten til søn­dag genåb­ne­de Ma­kedo­ni­en dog græn­sen til Græken­land, og søn­dag lyk­ke­des det man­ge at kom­me på tog og bus­ser nord­på mod Ser­bi­en, hvor­fra fle­re for­sø­ger at kom­me ind i Un­garn og der­fra vi­de­re til an­dre EUlan­de.

De ki­ne­si­ske ak­tier blø­der, og det kan ses på bør­ser overalt i

ver­den. Fo­to: Reu­ters

Sy­ri­ske kur­de­re kla­trer over et hegn på græn­sen mel­len Un­garn og Ser­bi­en. Den un­gar­ske re­ge­ring har iværk­sat op­sæt­nin­gen af et 175 km langt hegn for at hol­de flygt­nin­ge og ind­van­dre­re ude. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.