BO­LIG:

BT - - NYHEDER -

Ren­ten fal­der, og det er go­de nyhe­der for folk, som en­ten har el­ler skal ha­ve lån til bo­lig­køb, da det bli­ver bil­li­ge­re at lå­ne pen­ge. Der­til er det godt for folk med va­ri­a­belt for­ren­te­de lån og ik­ke mindst dem, som har et va­ri­a­belt for­ren­tet lån og over­ve­jer at gå til et fast­for­ren­tet lån. Det bli­ver i sin en­kelt­hed bil­li­ge­re at skul­le be­ta­le af på sin gæld. Dét sker, for­di uro­lig­he­der­ne på mar­ke­der­ne får in­ve­sto­rer til at sø­ge mod ob­liga­tio­ner, hvil­ket pres­ser kur­ser­ne op og ren­ter­ne ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.