BEN­ZIN:

BT - - NYHEDER -

Pri­sen på ben­zin, die­sel og fy­ring­s­o­lie vil fal­de, hvil­ket vil gi­ve den al­min­de­li­ge hus­hold­ning fle­re pen­ge mel­lem hæn­der­ne. Det sker blandt an­det, for­di væk­sten i Ki­na er min­dre end for­ven­tet, og det har re­sul­te­ret i en frygt blandt in­ve­sto­rer for en sva­ge­re ki­ne­sisk ef­ter­spørgsel ef­ter olie. Det be­ty­der, at olie­pri­sen fal­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.