Hur­ra for det dan­ske fri­sind

BT - - TV/ RADIO -

REPOR­TA­GE Selv­om der er nøg­ne krop­pe overalt i det off ent­li­ge rum, så si­ger 42 % af dan­sker­ne, at de ik­ke kan ik­ke li­de at vi­se sig i ba­de­tøj. Det sæt­ter DR K re­k­la­me­bu­reau­et Umwelt til at gø­re no­get ved. DR K kl. 21.40

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.