PÅ PLADS

BT - - TRANSFEROVERBLIK -

Ma­rio Ba­lo­tel­li er nu of­fi­ci­elt Milan- spil­ler

Ba­lo­tel­li skif­ter til AC Milan på en le­je­af­ta­le fra Liverpool, og al­le­re­de i går træ­ne­de han for før­ste gang med si­ne nye hold­kam­me­ra­ter. Helt nye er om­gi­vel­ser­ne dog ik­ke for Ba­lo­tel­li, da han i 2013/ 14- sæ­so­nen spil­le­de for klub­ben og score­de 26 mål.

» Den­ne klub står mit hjer­te nær, og jeg har al­tid hå­bet på at spil­le her igen. Fy­sisk er jeg i god form, nu skal jeg ba­re kom­me i gang med re­sten af trup­pen, « si­ger Ba­lo­tel­li om sit skif­te. ( Kil­de: AC Milan)

FC NORDSJÆLLAND PRÆ­SEN­TE­RER NY SPIL­LER

Farum- klub­ben har hen­tet den 20- åri­ge slo­vaki­ske midt­ba­ne­spil­ler Sta­nislav Lo­bot­ka. Han har tid­li­ge­re væ­ret ud­le­jet til Ajax, hvor han dog holdt til på klub­bens ung­doms­hold, og sam­ti­dig er Lo­bot­ka en del af det slo­vaki­ske U21- lands­hold. ( Kil­de: FCN)

Chel­sea ud­le­jer Ma­rin og Cu­adra­do

Chel­sea- fl­op­pet Ju­an Cu­adra­do ( fo­to) skif­ter Lon­don ud med Torino og Ju­ven­tus. Men i før­ste om­gang er der kun ta­le om et le­je­mål for sæ­so­nen. Det er uvist, hvor­vidt Ju­ven­tus har få­et en købs­op­tion med i af­ta­len.

Chel­sea har des­u­den ud­le­jet Marko Ma­rin til tyr­ki­ske Trabzons­por. Ma­rin har væ­ret i Chel­sea si­den 2012, men han har kun spil­let seks kam­pe for klub­ben og har væ­ret ud­le­jet et utal af gan­ge. Le­je­må­let gæl­der sæ­so­nen ud.

( Kil­de: Ju­ven­tus og Trabzons­por)

Lucas Andersen skif­ter til Wil­lem II

Det har væ­ret læn­ge un­der­vejs, men nu er det en­de­ligt of­fi­ci­elt. Lucas Andersen skif­ter en om­tum­let til­væ­rel­se i Ajax uden spil­le­tid ud med nye per­spek­ti­ver i Wil­lem II. Her er han ble­vet ud­le­jet til for re­sten af sæ­so­nen, hvor han kan se frem til fast spil­le­tid.

( Kil­de: Ajax)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.