1,50 NEU­ST­RE­LITZ - RB LEIPZIG II

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TYS­KLAND REGIONALLIGA NOR­DØST, KL. 19.00 NEU­ST­RE­LITZ TA­BER IK­KE KAM­PEN

Leipzigs 2. Bun­des­liga­re­ser­ver be­står pri­mært af sid­ste sæ­sons U19- spil­le­re, der og­så var blandt de fi re bed­ste U19 Bun­des­liga­hold i Tys­kland. For­skel­len fra ung­doms­fod­bold til se­ni­o­r­fod­bold er dog gan­ske be­trag­te­lig, og i we­e­ken­den tab­te Leipzig- re­ser­ver­ne med 0- 3 til Neu­st­re­litz i en kamp, hvor an­fø­rer Ale­xan­der Sor­ge blev ud­vist eft er min­dre end et mi­nut. Og­så an­gri­be­ren Fe­de­ri­co Pa­la­cios Mar­ti­nez blev ska­det, så det vir­ker spøjst, at Neu­st­re­litz ik­ke er stør­re fa­vo­rit­ter. Vær­ter­ne har holdt nul­let tre kam­pe på stri­be og kan sag­tens få po­int her.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.