Met­te Fre­de­rik­sen er for fl ink

BT - - DEBAT -

Mens Ra­di­ka­le Ven­stre slik­ker sår­e­ne og ven­stre­fl øj­en for­sø­ger at fi nde ud af, hvad Al­ter­na­ti­vets him­mel­fl ugt mon be­ty­der, er hun stille og ro­ligt i gang med at byg­ge sit par­ti og op­po­si­tio­nen op fra grun­den. Man må hå­be, at det lyk­kes. For imens har den smal­le re­ge­ring få­et ar­bejds­ro til at kom­me pænt fra start og DF godt fra sin fl ugt fra an­sva­ret.

De­ba­tre­dak­tør:Jour­ha­ven­de:

Rolf Pe­ter Pe­der­sen Schwarz

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14) BT for­be­hol­der sig ret

til at re­di­ge­re ind­læg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.