S- tak­tik kan gi­ve bag­slag

BT - - DEBAT -

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke må spin­de af til­freds­hed. Den nye S- le­der ( Met­te Fre­de­rik­sen, red.) har fre­det hans re­ge­ring for i ste­det at ka­ste sig over Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, som hun be­trag­ter som ho­ved­fj en­den. Den tak­tik kan gi­ve bag­slag og en­de med at gø­re Dansk Fol­ke­par­ti til Dan­marks stør­ste par­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.