For­fær­det na­bo: En god fa­mi­lie

BT - - NYHEDER - baa/ ja­hh/ ma­ma

Na­bo­en til den dræb­te fa­mi­lie op­le­ve­de til sin over­ra­skel­se at bli­ve stop­pet af po­li­ti­et, da han i går mor­ges cyk­le­de sin mor­gen­tur i det lil­le lands­by­mil­jø lidt uden for Aal­borg. Da han vil­le kø­re op ad vej­en til den vel­hold­te lan­de­jen­dom med den vel­lid­te fa­mi­lie, bad en be­tjent ham kø­re udenom.

» Jeg spurg­te, om det var for­di, der var en øvel­se. Men de sag­de, at det var det ik­ke, « si­ger na­bo­en Pe­ter Mor­ten­sen, der bor i nær­he­den af lan­de­jen­dom­men, til BT.

For bag af­spær­rin­gen og bag mu­re­ne i den tre­læn­ge­de gård, der er om­kran­set af kor­n­mar­ker, ud­spil­le­de der sig nat­ten til ons­dag en sand fa­mi­lie­tra­ge­die. En 19- årig ung mand stak beg­ge si­ne for­æl­dre og sin tre år æl­dre sto­re­bror ihjel med fle­re kniv­stik.

Godt fa­mi­lie­for­hold

Pe­ter Mor­ten­sen, der er pen­sio­ne­ret el- in­stal­la­tør og kom­mer fra lo­ka­l­om­rå­det, har et godt kend­skab til fa­mi­li­en fra lan­de­jen­dom­men. Og han hav­de et fint ind­tryk af dem.

» Jeg har al­tid haft et ind­tryk af, at de var nog­le men­ne­sker, der hav­de styr på det he­le. At det hav­de det godt, og at det gik rig­tig godt for dem, « si­ger han.

Han er der­for overrasket over dra­be­ne, og til­fø­jer:

» De vir­ke­de til at ha­ve et godt fa­mi­lie­for­hold. Men det må jo plud­se­lig væ­re slå­et klik. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.