82- årig red­det fra bræn­den­de båd

BT - - NYHEDER - Jes­per Mar­kus­sen je­ma@ berg­ske. dk

En æl­dre fi sker måt­te i går red­des i land fra en bræn­den­de båd på Lim­fj or­den vest for Od­des­und­bro­en. Det dre­jer sig om en 82årig mand fra Virks­und.

Iføl­ge man­dens for­kla­ring til po­li­ti­et brød bå­dens mo­tor i brand, da den 82- åri­ge star- te­de mo­to­ren ude på van­det.

Det er folk på land, der får alar­me­ret red­nings­væs­net og po­li­ti­et, da de kan se den bræn­den­de båd på van­det.

» Da red­nings­bå­den når frem, bli­ver han bjer­get op på en stør­re båd, og der bli­ver fra en til­kaldt he­li­kop­ter hejst en læ­ge ned for at til­se ham, « for­tæl­ler vagt­chef Kjeld Ne­der­gaard.

Iføl­ge po­li­ti­et er den 82- åri- ge for­ment­lig selv hop­pet i van­det, da fl am­mer­ne er ble­vet for store på bå­den.

» Han bli­ver i hvert fald be­skre­vet som ned­kø­let, « for­tæl­ler Kjeld Ne­der­gaard.

Bå­den dri­ver eft er­føl­gen­de mod land, hvor brand­væs­net får fat i den . Den 82- åri­ge blev eft er­føl­gen­de kørt på ska­destu­en i Holste­bro for at bli­ve tjek­ket. Men han kun­ne hur­tigt ud­skri­ves igen.

Red­nings­fol­ke­ne fik sluk­ket bran­den, men bå­den kom­mer al­drig til at sej­le igen.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.