Det grå guld ta­ger he­le fa­mi­li­en med

BT - - NYHEDER -

Nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at den æl­dre ge­ne­ra­tion er den ene­ste, der har få­et fl ere pen­ge imel­lem hæn­der­ne. Det kan man mær­ke i rej­se­bran­chen. De æl­dre bru­ger de fl ere pen­ge på at rej­se, og de ta­ger he­le fa­mi­li­en med. Hos Star Tour er an­tal­let af rej­ser, hvor tre ge­ne­ra­tio­ner rej­ser sam­men, ste­get med 30 pct. i de se­ne­ste fem år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.