Sø­stre­ne Gre­ne vok­ser

BT - - NYHEDER -

Sø­stre­ne Gre­ne har for længst over­gi­vet nips­fo­re­ta­gen­det til søn­ner­ne, og det er så­le­des brød­re­ne Mik­kel og Cre­sten Gre­ne, der i dag står bag virk­som­he­dens eks­pan­sion. Ja, man kan hur­tigt fa­re vild i fa­mi­lie­træ­ets for­gre­nin­ger, men regn­skab og eks­pan­sions­plan er ik­ke til at ta­ge fejl af. I lø­bet af de kom­men­de to år plan­læg­ger virk­som­he­den at for­dob­le an­tal­let af bu­tik­ker til over 200, sær­ligt med fo­kus på Frankrig og Spa­ni­en som nye mar­ke­der, er­fa­rer Bør-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.