Dro­ne var nær kol­li­de­ret med fl y

BT - - NYHEDER -

En ulov­lig dro­ne var i sid­ste uge fa­re­tru­en­de tæt på at kol­li­de­re med et pas­sa­ger­fl y un­der en ind­fl yv­ning til Kø­ben­havns Luft havn. 21. au­gust fi k pi­lo­ten på pas­sa­ger­fl yet sig en al­vor­lig for­skræk­kel­se, da han fi k øje på dro­nen, der be­fandt sig godt 450 me­ter over jor­den, op­ly­ser Tra­fi kog Byg­ge­sty­rel­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Iføl­ge sty­rel­sen kun­ne det ha­ve få­et ’ skæb­nesvan­gre føl­ger, hvis fl yet var kol­li­de­ret med dro­nen’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.