To Ør­ken­søn­ner i Ti­vo­li- revy­en: Her er næ­ste års Tam Tam- stjer­ner

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

Ni­els Ol­sen ven­der tilbage til Ti­vo­li- revy­en næ­ste år, og han får sel­skab af sin fa­ste føl­ge­s­vend gen­nem man­ge år i Ør­ke­nens Søn­ner, Hen­rik Ko­e­fo­ed.

Ol­sen sprang over den­ne sæ­son, men er alt­så på i 2016, sam­men med Bo­dil Jør­gen­sen, der fort­sæt­ter fra den­ne sæ­son.

Men el­lers er der fri­ske de­butan­ter i Ti­vo­li- revy­en 2016, der egent­lig er døbt Ti­vo­li Tam Tam af bag­man­den, Jes­per Win­ge Lei­s­ner, der står for pro­duk­tio­nen, og Joy Ma­ria Fre­de­rik­sen, der i lig­hed med de se­ne­ste tre år står for in­struk­tio­nen.

De har hy­ret So­fie Stou­gaard, der blandt an­det er kendt fra ’ Langt fra Las Ve­gas’, ’ Klovn’ og som sid­ste års stjerne i Græ­sted- revy­en.

Mads Knar­re­borg er yng­ste mand på sce­nen og er ud­over en ha­bil pa­ro­di­ker og­så kendt for sit sang­ta­lent.

Ti­vo­li Tam Tam har pre­mi­e­re den 2. ju­ni 2016 i Glas­sa­len i Kø­ben­havns Ti­vo­li, og bil­let­ter kan al­le­re­de nu kø­bes i for­salg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.