FAKTA

BT - - NYHEDER -

626.065 søg­te asyl i EU i 2014 – en stig­ning på 44 pro­cent i for­hold til 2013. Iføl­ge EU’s græn­se­a­gen­tur Fron­tex kryd­se­de om­kring 107.500 flygt­nin­ge og mi­gran­ter græn­sen til EU ale­ne i juli. I 2014 kom der 14.815 asylan­sø­ge­re til Dan­mark, hvoraf 10.113 fik asyl. I de før­ste syv må­ne­der af 2015 fik 6.703 per­so­ner asyl i Dan­mark. Kil­der: Eu­ro­stat, Fron­tex og Re­fu­ge­es. dk

En mi­grant kry­ber un­der et pig­t­rå­ds­hegn i nær­he­den af by­en Röszke ved den ser­bi­sk- un­gar­ske græn­se. Me­re end 140.000 flygt­nin­ge og mi­gran­ter er kom­met ind i Un­garn via Ser­bi­en ale­ne i år.

Fo­tos: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.