PIN­LIGT NE­DER­LAG ÆN­DRER IN­GEN­TING

FCN er sta­dig en top­klub trods po­kal­fl op­pet mod Næst­ved, me­ner sport­s­chef

BT - - SPORTEN - PO­KAL- EXIT Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

TTOORRSSDDAAGG 2 27.7 A. UAGUUGSUT S2T0 125015

FC Nordsjælland op­le­ve­de en stor po­kal­ned­t­ur med ne­der­lag til 1. di­vi­sions­hol­det Næst­ved tirs­dag aft en. Og i liga­en har hol­det de se­ne­ste år væ­ret langt fra me­dal­jer.

Ber­ling­s­ke har sam­men med FC Nord­s­jæl­lands sport­s­chef, Car­sten V. Jen­sen, ta­get tem­pe­ra­tu­ren på nu­ti­dens FCN- mand­skab, som ude­fra set sy­nes langt fra den styr­ke, der for få år si­den gjor­de dem til dan­marks­me­stre og Champions League- del­ta­ger.

Car­sten V. Jen­sen, er ne­der­la­get til Næst­ved ud­tryk for en off day, el­ler hvor­dan skal man tol­ke det?

» Det er et ud­tryk for, at vi på ba­nen le­ve­re­de langt un­der den stan­dard, vi kan for­ven­te af os selv. «

For to år si­den var FCN kan­di­dat til DM- gul­det. Men hvad er klub­ben egent­lig for en stør­rel­se li­ge nu?

Sport­s­chef i FCN Car­sten V. Jen­sen har sta­dig til­tro til træ­ner Óla­fur Kri­stjáns­son. Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.