Her har I os tilbage

Med en knu­sen­de sik­ker 4- 0- sejr i aft es over Club Brug­ge er Man­che­ster Uni­ted eft er et års fra­vær med i bow­len, når der i dag træk­kes lod til Champions League- grup­pe­spil­let

BT - - SPORTEN - DET FI­NE SEL­SKAB Las­se Vø­ge lavg@ bt. dk

Der blev for­talt ik­ke så få vit­tig­he­der om Man­che­ster Uni­ted i sid­ste sæ­son, da klub­ben for før­ste gang i 18 sæ­so­ner stod uden for eu­ro­pæ­isk fod­bolds fi ne­ste klub­tur­ne­ring, Champions League.

Nu er den en­gel­ske stor­klub tilbage. Man­che­ster Uni­ted har el­lers fam­let fe­brilsk rundt eft er top­for­men i ind­led­nin­gen af den­ne sæ­son, hvor hol­det – til trods for en god­kendt po­int­høst – ik­ke har lig­net den stormagt, der stor­do­mi­ne­re­de eu­ro­pæ­isk fod­bold op gen­nem 90er­ne og 00er­ne.

Ned­t­u­ren har især væ­ret per­so­ni­fi ce­ret ved stjer­ne­an­gri­be­ren Way­ne Roo­ney, der in­den i aft es ik­ke hav­de sco­ret i den­ne sæ­son, men tvær­ti­mod lig­net en hoft estiv og fal­met an­gri­ber, der ik­ke kun­ne få en mi­ni­put- må­l­mand til at ryste på hån­den.

Men i Brug­ge i Champions League- playoff run­dens re­tu­ro­p­gør mod Club Brug­ge fandt Uni­ted og Roo­ney tilbage til for­dums stor­hed. I en drilsk ude­ba­ne­op­ga­ve med en fø­ring på 3- 1 i bag­lom­men vandt eng­læn­der­ne med 4- 0. De tre før­ste scor­in­ger blev sendt i mål af en stor­spil­len­de Roo­ney. Span­ske An­der Her­re­ra stod for den sid­ste scor­ing. Ind­skift ede Javi­er Her­nan­dez til­lod sig end­da at bræn­de et straff es­park.

Der­med er Uni­ted klar til Champions League- grup­pe­spil­let eft er sam­let 7- 1 over det bel­gi­ske hold, som i de se- ne­ste år har sendt bå­de FCK, Brøndby og AaB ud af Eu­ro­pa.

Man­che­ster Uni­ted præ­ste­re­de ge­ne­relt no­get af det bed­ste fod­bold, man har set fra hol­det un­der hol­land­ske Lou­is van Gaal. Og hol­det fi k for­ment­lig ban­ket en del plus­ser ind på selv­til­lids­kon­to­en in­den søndagens svæ­re Pre­mi­er League- ude­kamp mod Swan­sea.

’ Dan­sker­dræ­be­re’ røg ud

Må­ske sad der og­så nog­le ska­de­fro dan­ske klub­bos­ser der­u­de med et lil­le smil på læ­ben i aft es. For Ni­co­sia- klub­ben APOEL, der fl ere gan­ge har væ­ret stopklods for dan­ske klub­bers Champions Le­agu­edrøm­me – se­ne­st FC Midtjyl­lands – røg selv ind i en ge­di­gen CL- skuff el­se.

Hjem­me mod ka­sak­hi­ske FC Asta­na, der tid­li­ge­re har haft OBs Kas­per Lar­sen i trup­pen, lyk­ke­des det kun for cypri­o­ter­ne at hen­te et 1- 1- re­sul­tat. Og da det blev til et 0- 1- ne­der­lag i den før­ste kamp, må APOEL vin­ke far­vel til den yp­per­ste eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­ring.

Ty­ske Bay­er Le­ver­ku­sen kan der­i­mod igen si­ge ’ Gu­ten Tag’ til Champions Le­agu­es grup­pe­spil eft er en fl ot 3- 0sejr hjem­me over den ita­li­en­ske top­klub La­zio. Cal­ha­nog­lu, Me­h­me­di og Bel­la­ra­bi stod for scor­in­ger­ne og sik­re­de en sam­let tysk 3- 1- tri­umf.

CSKA Moskva vandt hjem­me med 3- 1 over Spor­ting Lis­sa­bon, og det rak­te til en sam­let 4- 3- sejr.

Hvi­derus­si­ske BA­TE Bo­risov snup­pe­de den sid­ste bil­let, da hol­det ude blot tab­te med 2- 1 til Par­tizan Beo­grad. Det end­te sam­let med 2- 2, og BA­TE går vi­de­re på reg­len om ude­ba­ne­mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.