Dan­sker­pulj­en

BT - - SPORTEN -

Der er som be­kendt in­gen dan­ske hold med i Champions League-grup­pe­spil­let i år, men i alt ot­te dan­ske­re får lov at del­ta­ge i det fi ne sel­skab. Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, Si­mon Poul­sen, An­ders Lin­de­gaard, Mi­cha­el Kro­hn- De­hli, An­dreas Chri­sten­sen, Ni­ck­las Bendt­ner, Las­se Ni­el­sen og Ni­ck­las Pe­der­sen. Det kan gi­ve føl­gen­de pul­je med dansk islæt på al­le hold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.