Tre drøm­me­pul­jer

BT - - SPORTEN -

BT har le­get lidt med tan­ken om, hvil­ke pul­jer der på pa­pi­ret ser mest ind­by­den­de ud. Når der træk­kes lod, er mester­hol­de­ne fra de ot­te bedst ran­ge­re­de lan­de på UEFAs lan­de­ko­ef­fi cent- li­ste au­to­ma­tisk pla­ce­ret i se­ed­ning­s­lag 1. Her­eft er for­de­les klub­ber­ne i de tre øv­ri­ge se­ed­ning­s­lag ba­se­ret på de­res ko­ef­fi cent- po­int. Hold fra sam­me land kan ik­ke hav­ne i sam­me pul­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.