VM- guld­vin­der bå­ret fra ba­nen

BT - - SPORTEN -

FOR FØR­STE GANG

no­gen­sin­de var tre mand un­der 44 se­kun­der i en fi­na­le på 400 me­ter. Det hi­sto­risk hur­ti­ge løb tap­pe­de den syd­afri­kan­ske guld­vin­der, Way­de van Nie­kerk ( fo­to), så me­get for kræf­ter, at han ef­ter at ha­ve sat den fjer­de­hur­tig­ste tid no­gen­sin­de med 43,48 se­kun­der kol­lap­se­de og blev bå­ret fra ba­nen. Søl­vet blev vun­det af den nu de­tro­ni­se­re­de ver­dens­me­ster, LaShawn Mer­ritt fra USA, i ti­den 43,65 se­kun­der, mens Ki­ta­ni Ja­mes fra Gre­na­da med ti­den 43,78 se­kun­der sik­re­de sig bron­zen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.