To ke­ny­a­ne­re te­stet po­si­tivt

BT - - SPORTEN -

DE TO KE­NY­AN­SKE

400 me­ter- lø­be­re Koki Ma­nun­ga og Joy­ce Za­kary er te­stet po­si­tivt for do­ping ved det igang­væ­ren­de VM, be­kræf­ter Det In­ter­na­tio­na­le At­le­tik­for­bund ( IAAF). Ma­nun­ga og Za­kary er te­stet po­si­tivt for brug af slø­rings­mid­ler, der kan dæk­ke over brug af do­ping. De to 400 me­ter- lø­be­re blev te­stet på de­res ho­tel 20. og 21. au­gust. Za­kary im­po­ne­re­de da og­så i sit ind­le­den­de he­at, hvor hun slog den ke­ny­an­ske re­kord på di­stan­cen. Da hun blev væk fra se­mi­fi­na­ler­ne, be­gynd­te de før­ste do­pings­pe­ku­la­tio­ner at fl­o­re­re. Ma­nun­ga nå­e­de slet ik­ke at stille op i Bei­jing. De er nu beg­ge ble­vet sus­pen­de­ret, ind­til re­sul­ta­tet af B- prø­ver­ne fo­re­lig­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.