1,68

BT - - SPORTEN -

Gæ­ster­ne fra Mikkeli er hårdt ramt af ska­der og ka­ran­tæ­ner til da­gens op­gør, blandt an­det på den cen­tra­le midtbane, hvor pro­fi ler som Onu­ray Kö­se og Ji­ri Hai­ko­nen sid­der ude. Det kom­mer til at gø­re ondt på MP- mand­ska­bet, som dog le­ve­re­de en fl ot ind­sats i we­e­ken­den mod top­hol­det fra PS Ke­mi og var uhel­di­ge med at ta­be 2- 3 i et sandt chan­ce­or­gie. Sidst JJK og MP mød­tes i slut­nin­gen af ju­ni end­te det 3- 0 til JJK i en kamp med ut­ro­li­ge 36 af­slut­nin­ger mod mål og 14 hjør­ne­s­park, så her er det svært at se an­det end en må­l­rig aff ære.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.