1,90

BT - - SPORTEN -

Steaua Bukarest må un­dre sig over, hvor­dan de kun­ne en­de op med at ta­be den før­ste kamp 0- 3. I store de­le af kam­pen var de bedst og ram­te da og­så stæn­ger­ne en en­kelt gang og brænd­te fl ere store mu­lig­he­der, mens Ro­sen­borg mod­sat var me­get eff ek­ti­ve. Det for­ly­der fra ru­mæn­ske avi­ser, at Steaua sta­dig tror på, at det er mu­ligt at ven­de tin­ge­ne til sam­let sejr, og med tan­ke på, at Ro­sen­borg le­ver fi nt med uaf­gjort el­ler et smalt ne­der­lag, vir­ker det en anel­se over­dre­vet, at de skal væ­re så pæ­ne fa­vo­rit­ter hér. Et spil prø­ves der­for på de ru­mæn­ske gæ­ster.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.