2,50

BT - - SPORTEN -

Før­ste kamp mel­lem Bor­deaux og Kairat blev no­get vær­re rod med et hav af fris­park og re­la­tivt få, åb­ne chan­cer. Fransk­mæn­de­ne end­te med at vin­de 1- 0 og står der­for med et glim­ren­de ud­gangs­punkt in­den re­tu­ro­p­gø­ret på ka­sak­hisk grund. For hjem­me­hol­det gæl­der det om at und­gå et fa­ta­lt ude­ba­ne­mål i mod sig, mens Bor­deaux med al sand­syn­lig­hed vil væ­re fi nt til­fred­se, så læn­ge stil­lin­gen er 0- 0. På den bag­grund vir­ker det gan­ske op­lagt at gå eft er en af­ven­ten­de og må­l­løs før­ste halv­leg uden store sats fra nog­le af hol­de­ne.

Od­dset er fun­det hos Sportingbet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.