Sønderjyske er tæt på sen­sa­tio­nen

BT - - SPORTEN -

SønderjyskE er kom­met fan­ta­stisk fra start i is­ho­ck­ey­ens Champions League, hvor hol­det i før­ste kamp tog py­n­ten af Red Bull Salz­burg.

Iføl­ge book­ma­ke­ren Nor­di­cBet er avan­ce­ment fra grup­pe­spil­let nu in­den for ræk­ke­vid­de, og det be­skri­ver book­ma­ke­ren som et is­ho­ck­ey- mira­kel.

Så­le­des gi­ver man blot odds 2,50 på, at Sønderjyske går vi­de­re mod 10 gan­ge pen­ge­ne før den før­ste kamp imod Salz­burg.

» SønderjyskE er i kamp mod klub­ber, som vi nor­malt vil­le ka­rak­te­ri­se­re som mindst en klas­se bed­re. Med sej­ren over Salz­burg har søn­derjy­der­ne nu en over­ra­sken­de mu­lig­hed. HV71 fra Sve­ri­ge er grup­pens kla­re fa­vo­rit­ter, og for SønderjyskE hand­ler det i før­ste om­gang om at le­ve­re et godt re­sul­tat på ude­ba­ne mod Salz­burg, « si­ger od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jen­sen fra Nor­di­cBet.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.