AN­DREAS KAMM

Ge­ne­ral­se­kre­tær, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp

BT - - DEBAT -

EU- lan­de­ne skal kom­me hin­an­den til und­sæt­ning i ste­det for at fl yg­te fra fæl­les­ska­bet. Ita­li­en og Græken­land kan ik­ke hånd­te­re fl ygt­nin­ge­strøm­men og er ved at gå i knæ. Vi skal des­u­den væ­re indstil­le­de på at styr­ke nær­om­rå­de­ind­sat­sen.

På den po­si­ti­ve si­de ser jeg det som en er­ken­del­se af, at in­tet land kan stå ale­ne med ud­for­drin­gen. Vi må ik­ke un­der­vur­de­re, at vi har 60 mio. fl ygt­nin­ge og ser et stør­re an­tal af fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter end tid­li­ge­re. Vi må op i et an­det gear for at lø­se det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.