FAKTA

BT - - NYHEDER -

Ha­ck­er- grup­pen, der kal­der sig Im­pa­ct Team, of­fent­lig­gjor­de i sid­ste uge nav­ne, mail- adres­ser og kre­dit­kort­num­re på op mod 37 mil­li­o­ner bru­ge­re fra as­hleyma­di­son. com. Si­den til­by­der at for­mid­le kon­takt mel­lem mænd og kvin­der, der er gift el­ler i for­hold, men som sø­ger en af­fæ­re. Bru­ger­ne tæl­ler per­so­ner ver­den over - 95 pro­cent mænd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.