TRE BE­HAND­LIN­GER

BT - - NYHEDER -

Ope­ra­tion

( ra­di­kal pro­sta­tek­to­mi) Ved ope­ra­tion bli­ver he­le pro­sta­ta­en og sæd­blæ­rer­ne fj er­net via et snit gen­nem den ne­der­ste del af bug­væg­gen. Ved ope­ra­tio­nen får man og­så fj er­net den del af urin­rø­ret, som lø­ber gen­nem pro­sta­ta. Den ne­der­ste del af urin­rø­ret bli­ver sy­et op til blæ­ren, så man kan tis­se na­tur­ligt eft er ope­ra­tio­nen. Det var den­ne me­to­de Mi­cha­el Juul Sø­ren­sen valg­te.

Strå­le­be­hand­ling

Kan en­ten an­ven­des som ud­ven­dig strå­le­be­hand­ling el­ler ind­ven­dig strå­le­be­hand­ling.

Kom­bi­na­tions­be­hand­lig

En kom­bi­na­tion af bå­de ind­ven­dig og ud­ven­dig strå­le­be­hand­ling. Ef­ter strå­le­be­hand­lin­ger­ne får man oft e 6- 36 må­ne­ders hor­mon­be­hand­lin­ger for at få PSA- vær­di­en i blo­det til at fal­de. Hvis kræft en er vok­set gen­nem pro­sta­tas kap­sel, kan man sta­dig godt få hel­bre­den­de strå­le­be­hand­ling. Men den­ne be­hand­ling eft er­føl­ges af en fl er­årig me­di­cinsk ka­stra­tions­be­hand­ling, Kil­de: Kræft ens Bekæm­pel­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.